பட்டியல் பிரிவு மாணவர்கள்

4 கோடி பட்டியலின மாணவர்களுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.59,000 கோடியை கல்வி உதவித் தொகையாக வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்

4 கோடி பட்டியலின மாணவர்களுக்கு அடுத்த 5 ஆண்டுகளில்…

பட்டியல் பிரிவு மாணவர்கள் கல்வியைத் தொடர்வதற்காக மிகப்பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவர அமைச்சரவை ஒப்புதல்…
மேலும் படிக்க