பக்ரீத்

பக்ரீத் பெருநாளில் சிறப்பு தொழுகை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் –  அரசுக்கு தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக் வேண்டுகோள்..!

பக்ரீத் பெருநாளில் சிறப்பு தொழுகை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும்…

பக்ரீத் பெருநாளில் சிறப்பு தொழுகை நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என அரசுக்கு தமிழ்நாடு…
மேலும் படிக்க