நிதின் கட்கரி | சுங்கச்சாவடி

சுங்கச்சாவடிகளில் விரைவில் ஜிபிஎஸ் மூலம் கட்டணம் வசூலிக்கும் தொழில்நுட்பம்: அமைச்சர் நிதின் கட்கரி

சுங்கச்சாவடிகளில் விரைவில் ஜிபிஎஸ் மூலம் கட்டணம் வசூலிக்கும் தொழில்நுட்பம்:…

நாடு முழுவதும் சீரான போக்குவரத்தை உறுதி செய்வதற்காக சுங்கச்சாவடிகளில் ஜிபிஎஸ் அடிப்படையிலான தொழில்நுட்பப்…
மேலும் படிக்க