நரேந்திரசிங் தோமர் |

உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் 29 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்..!

உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் 29 திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்..!

மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் தொழில்துறை அமைச்சர் நரேந்திரசிங் தோமர் தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சகங்களுக்கு…
மேலும் படிக்க