தேசிய திரைப்பட மேம்பாட்டு

5,திரைப்பட ஊடகப் பிரிவுகளை இணைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.!

5,திரைப்பட ஊடகப் பிரிவுகளை இணைக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.!

திரைப்படப் பிரிவு, திரைப்படத் திருவிழா இயக்குநரகம், இந்தியாவின் தேசிய திரைப்படக் காப்பகம், இந்தியக்…
மேலும் படிக்க