தேங்காய் நேரடி ஏலம்

விவசாயிகளிடமிருந்து ரூ 2.9 லட்சத்திற்கு தேங்காய் நேரடி ஏலம்.!

விவசாயிகளிடமிருந்து ரூ 2.9 லட்சத்திற்கு தேங்காய் நேரடி ஏலம்.!

மேலூர் விநாயகபுரம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் வேளாண் விற்பனைக் குழு செயலாளர் மெர்சி…
மேலும் படிக்க