துருவாஸ்ட்ரா ஏவுகணை

அழிக்கமுடியாத சக்தியாக மாறும் இந்தியா : எதிரி நாடுகளின் பீரங்கிகளை  அழிக்கும் திறன் கொண்ட துருவாஸ்ட்ரா ஏவுகணை சோதனை வெற்றி..!

அழிக்கமுடியாத சக்தியாக மாறும் இந்தியா : எதிரி நாடுகளின்…

ஒடிசா மாநிலத்தில் உள்ள பாலசோரில் இந்த துருவாஸ்ட்ரா ஏவுகணை சோதனை செய்யப்பட்டது. கடந்த…
மேலும் படிக்க