தீயணைப்பு வீரர் | பயிற்சி

மதுரையில் தீயணைப்பு  விபத்து காபாற்றுதல் ஒத்திகை பயிற்சி.!

மதுரையில் தீயணைப்பு விபத்து காபாற்றுதல் ஒத்திகை பயிற்சி.!

மதுரையில் தீயணைப்புத் துறையின் சார்பில், விபத்தின்போதும், பேரிடர் காலத்தில் காபாற்றுவது தொடர்பாக ஒத்திகை…
மேலும் படிக்க