தீபாவளி

காதி மற்றும் கிராமத் தொழில்கள் ஆணையத்தின் இணையதளம் : மண்பாண்ட தயாரிப்பாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் தீபாவளி.!

காதி மற்றும் கிராமத் தொழில்கள் ஆணையத்தின் இணையதளம் :…

இந்தத் தீபாவளி சமயத்தில், காதியின் இணையதள விற்பனை, அதன் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மண்பாண்ட உற்பத்தியாளர்களுக்கு…
மேலும் படிக்க