திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி

இணையத்தின் வழியாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி.!

இணையத்தின் வழியாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி.!

சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு திருக்குறள்…
மேலும் படிக்க