தற்சார்பு இந்தியா

Mission COVID Suraksha : கொவிட் சுரக்ஷா திட்டத்தின் கீழ் கோவாக்ஸின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்த அரசு ஆதரவு

Mission COVID Suraksha : கொவிட் சுரக்ஷா திட்டத்தின்…

தற்சார்பு இந்தியா 3.0-ன் கீழ், உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படும் கொவிட் தடுப்பு மருந்துகளின்…
மேலும் படிக்க
தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நவீன தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை பெறும் இந்திய ராணுவம்.!

தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நவீன தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை…

தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நவீன தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை இந்திய ராணுவம் பெறுகிறது.…
மேலும் படிக்க