தனியார் பள்ளி

பள்ளிக்கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகளின் தாளாளர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும் : தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக் அரசிற்கு வலியுறுத்தல்

பள்ளிக்கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகளின் தாளாளர்களை குண்டர் சட்டத்தில்…

பள்ளிக்கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பள்ளிகளின் தாளாளர்களை குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டுமென…
மேலும் படிக்க