தண்ணீர் வசதி | ஜல் சக்தித் துறை

பள்ளிகள்,  அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் சிறப்பு திட்டம் – ஜல் சக்தி அமைச்சகம்

பள்ளிகள், அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்கும்…

பள்ளிகள், அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு குழாய் மூலம் தண்ணீர் வழங்கும் சிறப்பு திட்டம் 2021…
மேலும் படிக்க
அனைத்து ஊரக வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் வசதி தந்து நாட்டிலேயே முதல் மாநிலமாக கோவா சாதனை.!

அனைத்து ஊரக வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் வசதி தந்து நாட்டிலேயே…

அனைத்து ஊரக வீடுகளுக்கும் தண்ணீர் வசதி தந்து நாட்டிலேயே முதல் மாநிலமாக கோவா…
மேலும் படிக்க