டி-90 பீஷ்மா

லடாக் எல்லையில் சீனா படைகுவிப்பு : சக்தி வாய்ந்த  டி-90 பீஷ்மா பீரங்கிளை களம்  நிறுத்திய இந்திய…!

லடாக் எல்லையில் சீனா படைகுவிப்பு : சக்தி வாய்ந்த…

இந்தியாவின் லடாக்கின் கல்வான் பகுதியில் ஐந்து வாரங்களாக இந்திய – சீன படைகள்…
மேலும் படிக்க