டிராக்டருடன் விவசாயிகள் போராட்டம்:

நிதி நிறுவனங்கள் நெருக்கடி…விவசாயிகளின் நூதனப் போராட்டம்..!

நிதி நிறுவனங்கள் நெருக்கடி…விவசாயிகளின் நூதனப் போராட்டம்..!

டிராக்டருக்கு வாங்கிய கடனுக்கு மாத தவணை கட்ட நிதி நிறுவனங்கள் நெருக்கடி கொடுப்பதாக…
மேலும் படிக்க