டிக் டாக் செயலி

மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துக்கு பதில் ஆரக்கிள் உடன் கைகோர்க்கும் டிக்டாக்!

மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துக்கு பதில் ஆரக்கிள் உடன் கைகோர்க்கும் டிக்டாக்!

டிக் டாக் செயலியை மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்துக்கு விற்கப் போவதில்லை என பைட் டான்ஸ்…
மேலும் படிக்க