ஜி – 7 அமைப்பின் மாநாடு

“ஒரே பூமி, ஒரே ஆரோக்கியம்” அனைத்து நாடுகளும் முன்வர வேண்டும் – ஜி-7 மாநாட்டில் பிரதமர் பேச்சு

“ஒரே பூமி, ஒரே ஆரோக்கியம்” அனைத்து நாடுகளும் முன்வர…

இங்கிலாந்து, கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய ஏழு…
மேலும் படிக்க