சோலார் பேனல்கள்

லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட பல கோடி மதிப்புள்ள சோலார் பேனல்கள்..!

லாரியில் கடத்தி வரப்பட்ட பல கோடி மதிப்புள்ள சோலார்…

மதுரை புற வட்டச் சாலையில், சந்தேகத்திற்கு இடமாக வந்த கண்டெய்னர் லாரியை, மதுரை…
மேலும் படிக்க