செல்லூர் ராஜு

தொடர் உயிரிழப்புகளுக்கு பின்னரும் தமிழக அரசு மெத்தனமாக உள்ளது – முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு குற்றச்சாட்டு

தொடர் உயிரிழப்புகளுக்கு பின்னரும் தமிழக அரசு மெத்தனமாக உள்ளது…

கொரோனா காரணமாக நிகழ்ந்துவரும் தொடர் உயிரிழப்புகளுக்கு பின்னரும் கூட தமிழக அரசு மெத்தனமாக…
மேலும் படிக்க