செஞ்சிலுவைச் சங்கம்

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 3 மாநில மக்களுக்கு செஞ்சிலுவைச் சங்கம் மூலம்  நிவாரணப் பொருட்கள் : கொடியசைத்து அனுப்பி வைத்த குடியரசுத் தலைவர்..!

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 3 மாநில மக்களுக்கு செஞ்சிலுவைச் சங்கம்…

அசாம், பிகார், உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு செஞ்சிலுவைச் சங்கம்…
மேலும் படிக்க