சூயஸ் கால்வாய் | சரக்கு கப்பல்

சூயஸ் கால்வாயில் சரக்கு கப்பல் சிக்கியதால் வழி அடைப்பு – சர்வதேச வர்த்தகம் முடங்கும் அபாயம்

சூயஸ் கால்வாயில் சரக்கு கப்பல் சிக்கியதால் வழி அடைப்பு…

உலகின் பரபரப்பான வர்த்தகப் பாதைகளில் ஒன்று எகிப்தின் சூயஸ் கால்வாய். இந்த கால்வாய்…
மேலும் படிக்க