சி130 ஜே சூப்பர் ஹெர்குலஸ்

இந்தியாவுக்கு சி-130ஜெ சூப்பர் ஹெர்குலஸ் விமானத்திற்கு தேவையான தளவாடங்களை ரூ.660 கோடிக்கு விற்கிறது அமெரிக்கா!

இந்தியாவுக்கு சி-130ஜெ சூப்பர் ஹெர்குலஸ் விமானத்திற்கு தேவையான தளவாடங்களை…

ராணுவத்தை நவீனமயமாக்கும் முயற்சிகளில் இந்தியா இறங்கியுள்ளது. 2016 முதல் அமெரிக்காவும் - இந்தியாவும்…
மேலும் படிக்க