சிறப்பு பாதுகாப்பு படை

பிரதமருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் எஸ்பிஜி படையில் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைப்பு – திருப்பி அனுப்பப்படும் 200 பேர்..!

பிரதமருக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் எஸ்பிஜி படையில் எண்ணிக்கை பாதியாக…

பிரதமருக்கு மட்டுமே பாதுகாப்பு வழங்குவதால் சிறப்பு பாதுகாப்பு படை (எஸ்பிஜி) வீரர்கள் எண்ணிக்கையை…
மேலும் படிக்க