சாலை பாதுகாப்பு வார விழா

சோழவந்தானில் கிராமங்கள்தோறும் சென்று சாலை பாதுகாப்பு வார விழா.!

சோழவந்தானில் கிராமங்கள்தோறும் சென்று சாலை பாதுகாப்பு வார விழா.!

சாலை பாதுகாப்பு வார விழாவானது சோழவந்தான் பகுதியில் நடந்தது. மதுரை மாவட்ட காவல்துறை…
மேலும் படிக்க