சாலையோர வியாபாரிகள்

பிரதமரின் சாலையோர வியாபாரிகள்  திட்டத்தின் கீழ் 2 லட்சம் பேருக்குக் கடனுதவி.!

பிரதமரின் சாலையோர வியாபாரிகள் திட்டத்தின் கீழ் 2 லட்சம்…

பிரதமரின் ஸ்வநிதித் திட்டத்தின் கீழ் 2 லட்சம் பேருக்குக் கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய…
மேலும் படிக்க