சஹாகர் மித்ரா | AtmaNirbhar Bharat

பிரதமர் மோடியின் உள்ளூர் தயாரிப்புகளுக்கு குரல் கொடுக்கும் “சஹாகர் மித்ரா”  தொழில் பயிற்சி திட்டம் தொடக்கம்…!

பிரதமர் மோடியின் உள்ளூர் தயாரிப்புகளுக்கு குரல் கொடுக்கும் “சஹாகர்…

உள்ளூர்த் தயாரிப்புகளுக்குக் குரல் கொடுக்கும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின், ஆத்மநிர்பார் பாரத் (சுயசார்பு…
மேலும் படிக்க