சமத்துவ மக்கள் கட்சி

கொரோனா பாதித்த சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் – நலம் பெறவேண்டி  ஓசூர் நிர்வாகிகள் பிரார்த்தனை .!

கொரோனா பாதித்த சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார்…

கொரோனா பாதித்த சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவர் சரத்குமார் நலம் பெறவேண்டி சிறப்பு…
மேலும் படிக்க