சமணர்களின் தொன்மை

மாணவ மாணவிகள் சமணர்களின் தொன்மையை அறிந்து கொள்ளும் வகையில்  பராம்பரிய சின்னங்களை பாதுகாக்கும் மரபு நடை.!

மாணவ மாணவிகள் சமணர்களின் தொன்மையை அறிந்து கொள்ளும் வகையில்…

உலக பராம்பரிய மரபு வாரவிழாவை முன்னிட்டு தொல்லியல்துறை திருச்சி மண்டலம் சார்பாக மண்டல…
மேலும் படிக்க