கும்பமேளா

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கும்பமேளா – ஹரித்வாரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கும்பமேளா – ஹரித்வாரில் பாதுகாப்பு…

ஹரித்வாரில் கங்கை நதியில் புனித நீராடும் கும்பமேளா நிகழ்ச்சி 12 ஆண்டுக்கு ஒருமுறை…
மேலும் படிக்க