காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் | குழம்பேஸ்வரர் கோவில்

இரண்டாம் குலோத்துங்கச்சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட குழம்பேஸ்வரர் கோவிலில் தங்கப் புதையல் கண்டெடுப்பு..!

இரண்டாம் குலோத்துங்கச்சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட குழம்பேஸ்வரர் கோவிலில் தங்கப்…

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூரில் இரண்டாம் குலோத்துங்கச்சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படும் குழம்பேஸ்வரர் கோவில்…
மேலும் படிக்க