கப்பல் சரக்கு

24 மணி நேரத்தில் அதிகளவு நிலக்கரியை கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்த வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம்.!

24 மணி நேரத்தில் அதிகளவு நிலக்கரியை கையாண்டு புதிய…

வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தின் கப்பல் சரக்கு தளம் 9-ல் 27.10.2020 அன்று எம்.வி.ஓசன் டீரீம்…
மேலும் படிக்க