கடன் அட்டை | கால்நடை

கால்நடை வளர்ப்போருக்கு விவசாயிகள் கடன் அட்டை..!

கால்நடை வளர்ப்போருக்கு விவசாயிகள் கடன் அட்டை..!

கால்நடை வளர்ப்போருக்கு விவசாயிகள் கடன் அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி வலையங்குளத்தில் நடைபெற்றது. இத்திட்டத்தில்…
மேலும் படிக்க