ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்

ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தொழிற்சாலையில் 10,000 பெண்களுக்கு வேலை..!

ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தொழிற்சாலையில் 10,000 பெண்களுக்கு வேலை..!

ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரின் அறிமுகம் தொடங்கி அதன் டெலிவரி வரை புதிய பாணியை…
மேலும் படிக்க