ஒரே தகுதி தேர்வு

பொதுவான ஒரே தகுதி தேர்வு  நடத்துவதற்கு தேசிய ஆள்தேர்வு முகமை – மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.!

பொதுவான ஒரே தகுதி தேர்வு நடத்துவதற்கு தேசிய ஆள்தேர்வு…

பல்வேறு மத்திய அரசு பணிகளுக்கு பொதுவான ஒரே தகுதி தேர்வு மூலம் ஆள்…
மேலும் படிக்க