ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சாருசின்ஹா

ஸ்ரீநகர் பகுதி சிஆர்பிஎப் படைக்கு முதல் முறையாக பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியாக  சாரு சின்ஹா நியமனம்.!

ஸ்ரீநகர் பகுதி சிஆர்பிஎப் படைக்கு முதல் முறையாக பெண்…

ஜம்மு மாநிலத்தின் ஸ்ரீநகர் பகுதி சி.ஆர்.பி.எப்.,படைக்கான ஐ.ஜி.,யாக பெண் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி சாருசின்ஹா…
மேலும் படிக்க