ஐபிஸ் அதிகாரி ரூபா | உள்துறை செயலாளர்

கர்நாடகாவில் முதல் பெண்  உள்துறை செயலாளர் என்ற பெருமையை பெற்ற ரூபா ஐபிஎஸ்..!

கர்நாடகாவில் முதல் பெண் உள்துறை செயலாளர் என்ற பெருமையை…

கர்நாடக மாநிலத்தில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரூபா உட்பட 17 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிடமாற்றம்…
மேலும் படிக்க