ஏ.டி.எம். இயந்திரம்

ஏ.டி.எம்., இயந்திரங்களில் பணம் இல்லை என்றால் வங்கிகளுக்கு அபராதம்..!

ஏ.டி.எம்., இயந்திரங்களில் பணம் இல்லை என்றால் வங்கிகளுக்கு அபராதம்..!

நாடு முழுதும் தற்போது இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏ.டி.எம்., இயந்திரங்கள் உள்ளன. பல…
மேலும் படிக்க