ஏழைகள் நல வேலைவாய்ப்பு

ரயில்வேயால் 116 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படும் ஏழைகள் நல வேலை வாய்ப்பு திட்டம் .!

ரயில்வேயால் 116 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படும் ஏழைகள் நல வேலை…

ஏழைகள் நல வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் 9,79,000 மனித உழைப்பு தினங்களுக்கான பணி,…
மேலும் படிக்க