ஏர்பேக் | co-driver airbags

ஓட்டுநர் அருகில் உட்காரும்  பயணி இருக்கைக்கும் “ஏர்பேக்”  அமைப்பதை கட்டாயமாக்குவது பற்றி பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்பு..!

ஓட்டுநர் அருகில் உட்காரும் பயணி இருக்கைக்கும் “ஏர்பேக்” அமைப்பதை…

பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு ஓட்டுனருக்கு அருகில் முன் இருக்கையில் அமரும் பயணிக்கும்…
மேலும் படிக்க