எய்ம்ஸ் இயக்குனர் டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியா

ஆக்ஸிஜன் சிகிச்சைக்கும், பூஞ்சை பாதிப்புக்கும் தொடர்பில்லை: எய்ம்ஸ் இயக்குனர் டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியா

ஆக்ஸிஜன் சிகிச்சைக்கும், பூஞ்சை பாதிப்புக்கும் தொடர்பில்லை: எய்ம்ஸ் இயக்குனர்…

கொவிட்-19 பாதிப்பிலிருந்து குணமடையும் நோயாளிகளுக்கு பொதுவாக ஏற்படும் பூஞ்சை தொற்றுகளில் மியூகோர்மைகோசிஸ்-ம் ஒன்று.…
மேலும் படிக்க