என்.வி.ரமணா

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக என்.வி.ரமணா நியமனம்.!

உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக என்.வி.ரமணா நியமனம்.!

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 124-ஆவது பிரிவின் இரண்டாம் உட்பிரிவு தமக்கு அளித்துள்ள அதிகாரத்தைப்…
மேலும் படிக்க