ஊசியில்லா தடுப்பு மருந்து

இந்தியாவில் கோவிட் தொற்றுக்கு ஊசியில்லா தடுப்பு மருந்து: ஜைடஸ் கெடிலாவுக்கு விரைவில் அனுமதி.!

இந்தியாவில் கோவிட் தொற்றுக்கு ஊசியில்லா தடுப்பு மருந்து: ஜைடஸ்…

இந்தியாவில் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக இதுவரை 5 தடுப்பூசிகளுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி…
மேலும் படிக்க