உலக பூமி தினம்

மண்ணையும் மக்களையும் காக்க மரம் நடுவோம் – சத்குரு வேண்டுகோள்

மண்ணையும் மக்களையும் காக்க மரம் நடுவோம் – சத்குரு…

மண்ணின் வளத்தையும், மக்களின் ஆரோக்கியத்தையும் காப்பதற்கு மரங்கள் நடுவது மிக அவசியம் என…
மேலும் படிக்க