உசிலம்பட்டி | வெட்டுக்கிளி

உசிலம்பட்டி அருகே பயிர்களில் வெட்டுக்கிளி தாக்கம்: அமைச்சர் ஆய்வு

உசிலம்பட்டி அருகே பயிர்களில் வெட்டுக்கிளி தாக்கம்: அமைச்சர் ஆய்வு

உசிலம்பட்டி வட்டம் புத்தூர் கிராமத்தில் மாட்டுத் தீவணத்திற்காக விதைக்கப்பட்டிருந்த பயிர்களை வெட்டுக்கிளிகள் தாக்கியதை…
மேலும் படிக்க