இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐஎன்எஸ் தாபர்

பிரான்சுடன் பயிற்சியை முடித்த இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐஎன்எஸ் தாபர்

பிரான்சுடன் பயிற்சியை முடித்த இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐஎன்எஸ்…

பிரான்ஸ் பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய கடற்படை கப்பல் ஐஎன்எஸ் தாபர், அந்நாட்டு போர்க்கப்பலுடன்…
மேலும் படிக்க