இந்தியா இந்தோனேசியா

இந்தியா – இந்தோனேசியா பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் சந்திப்பு ; பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்க இரு நாடுகளும் ஒப்பந்தம்

இந்தியா – இந்தோனேசியா பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் சந்திப்பு ;…

இந்தியா இந்தோனேசியா ஆகிய கடல்சார் அண்டை நாடுகளுக்கிடையிலான உறவை வலுப்படுத்த இந்தோனேசிய தூதுக்குழு…
மேலும் படிக்க