ஆன்லைன் வகுப்பு

கிராமங்கள் தோறும் இணைய வசதிகள் செய்த பின்னரே கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு எடுக்க வேண்டும் – இந்திய மாணவர் சங்கம் போராட்டம்

கிராமங்கள் தோறும் இணைய வசதிகள் செய்த பின்னரே கல்லூரி…

கிராமங்கள் தோறும் இணைய வசதிகள் செய்த பின்னரே கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு…
மேலும் படிக்க