ஆட்டோ டிரைவர்

பிரசவத்திற்கு  இலவசம் என்றிருந்த ஆட்டோக்கள்,  மத்தியில் ஆஸ்பத்திரிக்கு இலவசம் என்று  மக்கள் சேவையாற்றும் ஆட்டோ டிரைவர்.!

பிரசவத்திற்கு இலவசம் என்றிருந்த ஆட்டோக்கள், மத்தியில் ஆஸ்பத்திரிக்கு இலவசம்…

மதுரையில் மருத்துவ அவசரத்திற்கு செல்லும் நோயாளிகள் மற்றும் எளியோர்களுக்கு பணம் வாங்காமல் இலவசமாக…
மேலும் படிக்க