அரசு ஊழியர்

நிதி மற்றும்  மனிதவள மேலாண்மை திட்டத்தை எதிர்த்து அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்..!

நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை திட்டத்தை எதிர்த்து அரசு…

நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மை திட்டத்தை ஆட்சேபித்து மதுரையில் மாவட்ட ஆட்சியர்…
மேலும் படிக்க