பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல் தலைவர் ஜெபி.நட்டா அவர்களை டெல்லியில் அணுசக்தி துறை இயக்குநர் கர்ணல் பாண்டியன் அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்..!

சினிமா துளிகள்

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல் தலைவர் ஜெபி.நட்டா அவர்களை டெல்லியில் அணுசக்தி துறை இயக்குநர் கர்ணல் பாண்டியன் அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்..!

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல் தலைவர் ஜெபி.நட்டா அவர்களை டெல்லியில் அணுசக்தி துறை இயக்குநர் கர்ணல் பாண்டியன் அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்..!

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் செயல் தலைவர் ஜெபி.நட்டா அவர்களை டெல்லியில் அணுசக்தி துறை இயக்குநர் கர்ணல் பாண்டியன் அவர்கள் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

Comments are closed.